ลงทะเบียนขอใช้งาน PaySlip

เคยลงทะเบียนแล้ว? ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
Designed with By ทวีศักดิ์ ธาตุชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมศรี
สพป.อุดรธานี เขต 1
PaySlip ระบบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เด็กอุดร 1 เป็นที่ 1" (www.udn1.go.th/PaySlip)